ತಾರತಮ್ಯದ ಈ ನೀತಿ ಕೊನೆಯಾಗಲಿ...


ಭಾರತದ ಭಾಷಾನೀತಿಯು ತುರ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿ! ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೪ರ ಹಿಂದೀ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೊನೆಯಾಗಲಿ! ಭಾರತವು ನಿಜವಾದ ಒಪ್ಪುಕೂಟವಾಗಲಿ... ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲಿನ ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿ!!!

0 ಅನಿಸಿಕೆಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

"Anonymous" ಆಗಬೇಡಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ!

Related Posts with Thumbnails