ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ಬರೆಯಿರಿ, ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿರಿ !

ಇದೇ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3,4 ಮತ್ತು 5 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 6ನೇ ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀತಿಯ ಸತ್ಯಾ ಅವರು ಏನ್ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಂತಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿ.

6ನೇ ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ೨೦೧೦ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕನ್ನಡದ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3,4 ಮತ್ತು 5 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 6ನೇ ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ 20 ರಿಂದ 30ರ ವರೆಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಈ ಯುವ ಬರಹಗಾರರು ಕಳಿಸುವ ಕತೆಗಳನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಆ ಮಂಡಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲ ಮೂರು ಕತೆಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮೂರು ಕತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಮಂಡಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಇನ್ನೂ 12 ಕತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಕತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನೋಂದಾವಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಲಾಗುವುದು. ಈ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಯುವ ಬರಹಗಾರರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವ, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಪಥ, ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಈ ಯುವಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ:

ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು, ಮಾಹಿತಿಗಳು
 • ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 20-30ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವುಂಟು. ಬರಹಗಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಬೇರೆಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಇರಬಹುದು.
 • ನೀವು ಕಳಿಸುವ ಕತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
 • ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಚನೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರಬಾರದು.
 • ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಲಾ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಬಹುದು.
 • ಕತೆಗಳ ಮಿತಿ 3000 ಪದಗಳು. (ಬರಹ ನಂಬರ್ 14 ಫಾಂಟ್ ಸೈಜಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು 8 1/2 x 11" ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಪುಟ ತುಂಬುತ್ತದೆ.) ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಿತಿಗಿಂತಲೂ ದೀರ್ಘವಾದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಕತೆಗಳನ್ನು ಮಿಂಚೆ (email) ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
 • ಕೈಬರಹದ ಅಥವ ಟೈಪು ಮಾಡಿದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನುಡಿ ಅಥವ ಬರಹ ತತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
 • ಕತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಡೆಯ ತಾರೀಕು: ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2010.
 • ಕತೆಗಳನ್ನು email ಮೂಲಕ ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ: wkc2010.literary@gmail.com
 • ನಿಮ್ಮ ಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಜನನ ಪತ್ರಿಕೆ (Birth Certificate), ಸೆಕಂಡರಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (SSLC) ಅಥವ ಅವಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ಇನ್ನಾವುದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರಬಹುದು.
 • ಕತೆಗಳ ಸ್ವಾಮ್ಯ, ಹಕ್ಕು (copyright) ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕತೆಯನ್ನು ಮರುಪ್ರಕಟನೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಕ್ಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಕತೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮವಾದದ್ದು.

ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ:

 1. ಸತ್ಯಾ 732 763 2363 (US)
 2. ಜೆ.ಎ.ಸೀತಾರಾಮ್ 944-803-8181 (India)

0 ಅನಿಸಿಕೆಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

"Anonymous" ಆಗಬೇಡಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ!

Related Posts with Thumbnails