ವಿಶ್ವಮಾನವನ ಜೀನೋಮಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯತೆಯ ಅಚ್ಚು

ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಕೊಲಾಸ್ ವೇಡ್ ಬರೀತಾರೆ (ಇಡೀ ಬರಹಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ):
The genome bears many fingerprints in places where natural selection has recently remolded the human clay, researchers have found, as people in the various continents adapted to new diseases, climates, diets and, perhaps, behavioral demands.

A striking feature of many of these changes is that they are local. The genes under selective pressure found in one continent-based population or race are mostly different from those that occur in the others.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ - ಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾತಾವರಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಳೆ-ತರಕಾರಿ-ಮಾಂಸಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆ?

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಾನವನ ಜೀನೋಮಿಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯತೆಯ ಅಚ್ಚಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮರ್ಥನೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೇ ಇದೆಯಲ್ಲ?

0 ಅನಿಸಿಕೆಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

"Anonymous" ಆಗಬೇಡಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ!

Related Posts with Thumbnails