ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು

ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ "ತಮಿಳು ಕಲಿಕೆಯ ಕಾಯ್ದೆ 2006" ವಿರೋಧಿಸಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೇ ತಮಿಳು ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹುನ್ನಾರ ತೋರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವೀನ ಚೆನ್ನೈ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಳ್ಳಾಕಿ, ಕಾಯ್ದೇನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಜಾವಾಣೀಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್‍ ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ. ಆ ಕಾಯ್ದೇಲಿ ಏನಿದೆ ಒಸಿ ನೋಡಿ:

3. (1) Tamil shall be taught as a subject in standards I to X in all schools, in a phased manner, commencing from the academic year 2006-2007 for standard I, from the academic year 2007-2008 for standards I and II and shall be extended upto X standard in a like manner.

(2) For the purpose of sub-section (1), the pattern of education shall be as follows:-
Part-I Tamil (Compulsory)
Part-II English(Compulsory)
Part-III Other Subjects (Mathematics, Science, Social Science, etc.)
Part-IV Students who do not have either Tamil or English as their mother tongue can study their mother tongue as an optional subject.

ಅಂದ್ರೆ,
  • ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ತಮಿಳ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಲೀದೇ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಯಮ!
  • ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ!
  • ತಮಿಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇರೋ ಹಾಗೆ 3 ಭಾಷೆಗಳ್ನ (ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದಿರೋ ಹಿಂದಿ) ಹೇರಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳ ಹೊರೆ!
  • ತಮಿಳು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷು ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿಲ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಆ (ಮೂರನೇ) ಭಾಷೇನ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಕಲೀಬೋದು, ಅಷ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ - ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗರೋ ಹಿಂದಿಯೋರೋ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಗಳು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳೇ ಹೊರತು ತಮಿಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಗೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೇ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನ.ಇದೇ ತಮಿಳ್ರು ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ "ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೊಲ್ಲ, ಮಾತೃಭಾಷೇನೇ ಮೇಲು" ಅಂತ ವಾದಿಸಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವ ಕಾನೂನೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ!
  • ಇದು ಸಿ.ಬಿಎಸ್.ಇ ಮತ್ತು ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಇ. ನೋರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೀಬೇಡಿ! ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ಮತ್ತು ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಇ. ಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಕಲಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ!
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೇನ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಗಂಡಸುತನ ಇಲ್ಲೀವರೆಗೆ ಬಂದ ಯಾವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಯಾಕೇಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೀವರೆಗೆ ಯಾವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಕ್ಷದ್ದು ಆಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾರಣ ಗುರು. ನಮ್ನ ಆಳಿರೋ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ" ಪಕ್ಷಗಳೇ ತಾನೆ? ಇವರ ಟೊಳ್ಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡತನ-ಕರ್ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ ಗೌಣ! ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೀದಾಸರೇ. ಹೈಕಮ್ಯಾಂಡು "ಅಪಾರ್ಥ" ಮಾಡ್ಕೊಂಬುಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಡಿಗಳ ತರ ಹೆದ್ರುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿರೋ ಪಕ್ಷಗಳೇ ಇಲ್ಲೀವರೆಗೆ ನಮ್ನ ಆಳಿರೋದು ಗುರು!

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮಗೆ ನರ ಸತ್ತುಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಂ ನಾಡ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದಾರೆ ಗುರು! ಈ ಅಯೋಗ್ಯ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ" ಪಕ್ಷಗಳ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬೋದೇ ತಪ್ಪು ಗುರು! ಈ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡಿಗ-ಕರ್ನಾಟಕಗಳ ಏಳ್ಗೆಗಾಗೇ ಹುಟ್ಟುನಿಂತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಗುರು!

3 ಅನಿಸಿಕೆಗಳು:

Anonymous ಅಂತಾರೆ...

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ICSE/CBSE ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ!! ಎಮ್.ಇ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಗಳ ಕಾಟ ನಮಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷಿಕರ ಕಾಟ ತಡೀಲಾರ್ದೆ ಈ ನಿಯಮ ತರಲಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗೊರಕೆ ಹೋಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದು. ಇನ್ನಾದರೂ ICSE/CBSE ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರದ್ರೂ ಇದರ ವಿದುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟದ legal precedence ಇದೆ.

Anonymous ಅಂತಾರೆ...

thats why no immigrant goes to TN and hence madras is a village today!!

Anonymous ಅಂತಾರೆ...

idu ondu oLLeya tantra. idanna namma rAjyadallu aLavaDisabEku. valasigaru kaliyadiddaru avara makkaLu shAlege hOdAga kaliyalEbEku. avugaLannu nODiyAdaru avarige naachikeyAgi kannaDa kalitAre. idariMda kannaDa bhAShe mattu kannaDigare (teachers etc.) ELgeyE Agutte. I taMtravannu Agale eShToMdu bAri pratipAdisi Agide. Adaru namma sarkAra idara bagge gamana harisadirvudu viShaadhanIya :(

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

"Anonymous" ಆಗಬೇಡಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ!

Related Posts with Thumbnails